Dumitru Hurubă, SCRIITORI CELEBRII - curiozități și ciudățenii, Editura Vatra veche, 2023. Între ceașca de cafea și călimara eterenității