Libraria Buchholz, Calea Victoriei, București

Libraria Buchholz, Calea Victoriei, nr.45, anul 1942. (sursa) Acum, magazin de obiecte bisericești de la Kretzulescu.