Manuscrisele lui Eminescu

Mihai Eminescu în 1884 (portret realizat în studioul „Nestor Heck” din Iași)
Moto:
Oamenii se împart în două categorii: unii caută și nu găsesc, alţii găsesc și nu sînt mulţumiţi.
Eminescu
Manuscrisele poetului sînt „caiete de creație” îndeosebi pentru opera literară. Din manuscrise aflăm despre geneza unor scrieri literare și de stadiile prin care trec acestea în procesul de desăvîrșire artistică. Manuscrisele cuprind și un număr considerabil de note la cursurile universitare, însemnări de lectură, ele fiind și un „jurnal” al formării sale intelectuale dar și un „instrument de lucru” în activitatea scriitoricească eminesciană. Dar acest adevărat „atelier” eminescian, denumit inspirat „Exerciții & moloz”, cuprinde și însemnări „căzute ca o pilitură de aur din strungul meșteșugarulu...