10 DE ANI DE LA ÎNFIINŢAREA BRIGĂZII 10 GENIU „DUNĂREA DE JOS”

Brigada 10 Geniu, înfiinţată la 1 iunie 2002 în baza Ordinului ministrului apărării naţionale nr. MS 45/2002, este marea unitate specializată care realizează sprijinul genistic pentru forţele luptătoare şi participă în acelaşi timp la executarea unei game vaste de misiuni în situaţii de urgenţe civile.
Aplicaţiile organizate de eşaloanele superioare, „BICAZ 2002, 2003, 2004 şi 2011” „SIRIU 2002”„DEMEX 2005”, „ROMEX 2006”,,ROUEX 2009” şi „DACIA 2010” au fost tot atâtea prilejuri de a proba calitatea personalului şi viabilitatea soluţiilor adoptate, demonstrate prin calificativele foarte bune cu care au fost apreciate structurile participante.
Primul examen naţional susţinut de geniştii brigăzii, s-a derulat în luna septembrie 2003 în raionul localităţii Gropeni cu pr...