Dennis Deletant. ÎN CĂUTAREA ROMÂNIEI

Dennis Deletant s-a născut la Norfolk (Anglia) în 1946; este profesor invitatalCatedreidestudiiromânești„IonRaţiu“delaGeorgetown University,Washington,DC,și profesor emerit la School of Slavonic andEast European Studies,University College,London.Primul contact cuRomânial-aavutîn1965,cândaurmatcursurileșcoliidevarădela SinaiaorganizatedeUniversitateadinBucurești.AstudiatînRomânia în cadrul unei burse postuniversitare acordate de British Council în 1969și a vizitat apoi frecvent țara până în