Evaluare si certificare Infirmiera

Infirmiera
Evaluare si certificare competente profesionale Infirmier 3-5 zile, certificat recunoscut UE.
Infirmiera însoţeşte persoanele îngrijite la îndeplinirea activităţilor vieţii cotidiene şi efectuează îngrijiri legate de funcţii de întreţinere şi continuitate a vieţii.Infirmiera contribuie la îmbunătăţirea stării de sănătate şi la refacerea autonomiei, în măsura în care este posibil.Infirmiera lucrează în colaborare şi sub responsabilitatea unei/unui asistent medical, în cadrul unei echipe pluridisciplinare şi participă la îngrijirile de sănătate preventive, curative sau paliative.Infirmiera îşi exercită activitatea în mediu spitalicesc sau extraspitalicesc, în sectorul medical, medico-social sau social.Infirmiera participa efectiv la :- asigurarea unui mediu de viaţă şi climat adecvat îngrijirii complexe din punct de vedere, fizic,psihic, afectiv;- asigurarea igienei şi a spaţiului de viaţă a persoanei ...

Articole recente