În imaginea de mai jos sunt evidențiate pozițiile succesive ale unei persoane ...

În imaginea de mai jos sunt evidențiate pozițiile succesive ale unei persoane aflată la plimbare. Distanța dintre două poziții succesive reprezintă lungimea unui pas, care este l = 60 cm.a) Știind că fiecare pas este făcut în Δt = 0,8 s, trasează un tabel de valori în care să notezi momentul de timp, cât și coordonata persoanei, pentru fiecare dintre cele opt poziții reprezentate în imaginea de