Parghia

Parghia este o masă rigidă care se rotește în jurul unui punct fix (numit punct de sprijin) pentru a multiplica forța aplicată la capătul său. Este un concept important în fizică și în inginerie mecanică, utilizat într-o varietate de mașini simple și complexe.Formula generală pentru calculul parghiei este:Legea parghiei:F1 x L1 = F2 x L2unde:F1 reprezintă forța aplicată la capătul unei parghiiL1

Articole recente