Proceduri formalizate privind activitatea financiar-contabila

Potrivit Ordinului 400/2015 pentru aprobarea codului controlului intern/managerial, cu modificarile si completarile ulterioare aduse prin Ordinul 200/2016, orice institutie publica