Articole postate de Oranta

 • Sf. Vincențiu de Lerini: Criteriul Ortodoxiei... 279

  …ceea ce s-a crezut pretutindeni, întotdeauna și de către toți.   Commonitorium: II.…Căutând să aflu cu multă râvnă și cu cea mai mare atenție, de la cât mai mulți bărbați vestiți prin sfințenia și învățătura lor, cum aș putea pe o cale sigură și oarecum generală și dreaptă să fac deosebire între adevărul dreptei credințe […]

  Citește mai departe
 • Nikolai Tarabukin: Icoana Maicii Domnului din Vladimir 268

    Este necunoscut numele genialului maestru a cărui operă avea să devină nu numai capodoperă a artei universale, dar și cel mai cunoscut odor al lumii pravoslavnice. Nu se cunoaște nici o trăsătură a vieții și nevoinței sale. Doar analizând cu atenție particularitățile stilistice ale capodoperei sale ne putem da seama cu o oarecare aproximație […]

  Citește mai departe
 • Bătrânul Gavriil Aghioritul: Mai presus de toate este mărturisirea Ortodoxiei 269

    … Călugărul trebuie desigur să respecte principiile monahale și să-și țină făgăduințele, slujbele, îndatoririle, obligațiile comune datorate Mănăstirii și Schitului. Totuși, mai presus de toate acestea, mai presus de mult-proclamata ascultare fără discernământ față de stareți și episcopi, mai presus de episcopocentrismul de inspirație papală, chiar și mai presus de rugăciunea și slujba de […]

  Citește mai departe
 • Sf. Ignatie Briancianinov: Adevărata ascultare de Dumnezeu 267

    Fiilor, păziți-vă de idoli. (1 Ioan 5, 21)   Adevărata ascultare este ascultarea de Dumnezeu, numai de Dumnezeu. Cel ce nu se poate supune singur ascultării acesteia, își ia ca ajutor un om care cunoaște mai bine ascultarea de Dumnezeu – și nu se pot supune singuri oamenii cu porniri puternice, întrucât pornirile îi […]

  Citește mai departe
 • Origen: Hermeneutică la împietrirea inimii lui Faraon 281

  Dumnezeu pe cine voiește îl miluiește, iar pe cine voiește îl împietrește (Rom 9, 18). Domnul a învârtoșat inima lui Faraon (Ieșire 7, 3).     …Să încercăm acum să vedem cum ar putea Dumnezeul bun și drept să împietrească inima Faraonului.Să vedem, așadar, dacă unul dintre exemplele pe care Apostolul le folosește în Epistola […]

  Citește mai departe
 • Sf. Isaac Sirul: Zelul religios și adevărata cunoaștere a lui Dumnezeu 298

  Cei care nu se cunosc pe ei înșiși se pun în mișcare împotriva celor neștiutori spre îndreptarea lor.       Vrei să știi cum e omul lui Dumnezeu? Învață să-l recunoști din tăcerea lui necontenită, din plânsul și din luarea-aminte statornică la el însuși.   Vrei să știi cum e omul cu inima spartă? […]

  Citește mai departe
 • Sf. Grigorie Teologul: Rugăciunea poetului către Maica Domnului 277

  Fie ca să-mi săvârșesc viața precum am început-o, pe tine avându-te apărătoare în toate.       Stăpâna mea, Stăpână, Fecioară preafericită, care locuiești în locașurile celor fericiți, toată greutatea materiei celei muritoare ai lăsat și cu a nestricăciunii haină te-ai împodobit, iar acum veșnic tânără asemenea lui Dumnezeu te știu, cu bunăvoință din cele […]

  Citește mai departe
 • Pr. Liviu Brânzaș: Religia milei... 284

  Cea mai mare atenție trebuie concentrată asupra sufletului copiiilor.   Primele impresii din sufletul unui copil sunt de o importanță nebănuită… Cel mai important sentiment pe care trebuie să-l dezvolte literatura în sufletul copiiilor este mila. Cei mai mari criminali ai omenirii au manifestat încă din copilărie înclinații spre cruzime. Propriu sufletului pur al copilului […]

  Citește mai departe
 • Chipul... 302

    Chipul rănit îl  vreau învăluit în mine așezat în spărtura inimii cu toată dragostea. Acolo va putrezi  în continuare. Străvechea luptă înceta-va cândva în mine, în noi?… (Atâția morți, și nici o victorie!) Impura amestecare nelegitimă, totuși fructuoasă Atracția chipului dintâi mișcă lumile spre desăvârșire omorând viul cu amăgirile vieții.   Chipul tău rănit […]

  Citește mai departe
 • Fii ai Învierii... 266

  Lupilor li se cuvine Meniul din carne de miel. O zic și ei, urlând în haită O știm și noi, chemați la cer.   Lupii mereu au pregătită O victimă, pe-al lor vizor. Și-ascut colții de bucurie Căzând dreptul sub omor.   Doamne, cât sânge…și cât tupeu! Pier mieii Tăi, jertfă amară. Triumfă haita – […]

  Citește mai departe
 • Sf. Isaac Sirul: Cunoaștere și Credință... 263

  Cunoașterii îi urmează frica, iar credința e urmată de nădejde.     Cunoașterea nu e de defăimat, dar credința este mai înaltă decât ea. Și nu defăimăm cunoașterea – să nu fie! – ci vrem numai să deosebim modurile strâmbe ale ei, prin care merge împotriva firii și se înrudește cu cetele dracilor. Totdeauna după […]

  Citește mai departe
 • Semnul lui Cain... 303

  Scrisoarea 36. Despre „realizare”, ratare și mântuire Suntem țara lui Cain în care Abel n-a murit încă de tot. Constantin Noica * Acțiunea capătă sens doar în contextul relațiilor și fără a înțelege relațiile, rezultatul acțiunilor de la orice nivel va fi nașterea conflictelor. Înțelegerea relațiilor este infinit mai importantă decât căutarea oricărui plan de […]

  Citește mai departe
 • Sf. Ignatie Briancianinov: Cel ce nu este răstignit, nu e al lui Hristos 275

  Ah! Unde este dorita tihnă către care tinde inima noastră, de care nu are cum să nu înseteze și pe care nu are cum să n-o caute? Ea este ascunsă în Crucea lui Hristos. Degeaba o veți căuta în altă parte. ° Oriunde aș fi, în însingurare sau în societatea omenească, lumină și mângâiere se […]

  Citește mai departe
 • Sf. Serafim de Sarov: Ce ne cere Dumnezeu?... 277

  Sf. Serafim către Motovilov: Faptul că eu sunt monah, iar dumneata mirean este cu totul lipsit de importanță. Ceea ce ne cere Dumnezeu este adevărata credință în El și în Unul-Născut Fiul Său. În schimbul acestui lucru harul Duhului Sfânt se revarsă cu îmbelșugare de Sus. Domnul caută o inimă plină de iubire față de […]

  Citește mai departe
 • Starețul Antonie Strelțov: Despre gândirea prestabilită 279

  Gândirea prestabilită îl împiedică pe om să ajungă la credință, iar pe credincios îl împiedică să-și păstreze credința. Mulțimi uriașe sunt strânse laolaltă și totuși fiecare e despărțit de ceilalți prin lupta zilnică pentru viață. ° Oamenii au trecut prin prea multe greutăți, prea mari. Câte nu s-au făcut pentru a dezrădăcina credința din suflete! […]

  Citește mai departe

Articole recente