Articole postate de Oranta

 • Sf. Siluan Athonitul – Tânguirea lui Adam... 216

  …Dar nu totdeauna îi este atât de bine sufletului; pentru mândrie el pierde harul, iar atunci mă tângui precum se tânguia Adam pentru raiul pierdut, și zic:   Unde ești Tu, Lumina mea, unde ești, bucuria mea? Căci m-ai lepădat și se strâmtorează inima mea; căci Te-ai ascuns de mine și se necăjește sufletul meu. […]

  Citește mai departe
 • Epistola 93 a Sf. Vasile cel Mare: Despre ritmul și felul împărtășirii 244

  Desigur că împărtășirea zilnică și hotărârea de a primi zilnic Sfântul Trup și Sânge al lui Hristos e un lucru bun și folositor, căci El Însuși o spune limpede: „cel ce mănâncă Trupul Meu și bea Sângele Meu are viață veșnică” (Ioan 6, 54). Cine se îndoiește că participarea continuă la viață n-ar fi același […]

  Citește mai departe
 • Arhipelag... 249

  Doar un arhipelag îl recunoaște pe un altul.   Stâncile submarine diferă, apa e la fel. Vietăți care mișună în lumină. Un arhipelag complet e-n lacrima celui ce moare. Continent zăcut prin oceane cu ultima rază de soare în seară. Și, din roua dimineții, arhipelagul reîncepe. Insulă scufundată sub mări, viața mea, și-a închiriat cocoașa […]

  Citește mai departe
 • Cuvânt al Sf. Teofan Zăvorâtul după Sf. Împărtășire 259

  Adevărată schimbare şi îndreptare a vieţii, cât se poate de plăcută şi de dorită Lui, este şi scopul tuturor binefacerilor dumnezeieşti, scopul întregii iconomii a mântuirii noastre şi a tuturor nevoinţelor şi ostenelilor noastre.       Slavă Ţie, Multmilostive Doamne! Puţin ne-am ostenit, şi ce mare milă am primit! Domnul este cu noi şi […]

  Citește mai departe
 • Sf. Nil Dorobanțu: Veniţi şi din roadele Crucii vă împărtăşiţi 250

  Veniţi cu toţii şi vedeţi a Mea iubire! Cum pe toţi îmbrăţişez, întreaga omenire! Haideţi, veniţi, că Trupul şi Sângele Meu Încă pe altare îl găsiţi mereu!     O, până când voi sta şi Mă voi zbătea pe Golgota? Care vă e misiunea? De ce oare nu credeţi minunea? Nu vedeţi singuri că sunteţi […]

  Citește mai departe
 • Sf. Arsenie Boca — Cine e Iisus?... 237

  S-a întrebat Irod care, aflând de la Magi, cine-I, L-a osândit la moarte, crezând că, omorând 14.000 de prunci, va scăpa şi de Iisus. S-a întrebat Irod Tetrarhul, fiul său, care, „auzind toate câte făcea Iisus, nu se dumerea ce să creadă despre Dânsul”. Se întrebau cărturarii şi fariseii, smintindu-se pentru formalităţi înfrânte, şi sărind […]

  Citește mai departe
 • Sfântul Nil, al Domnului mir (2 Cor 2, 15-16)... 260

  CUVÂNT FESTIV la prăznuirea a 44 de ani de la intrarea în nezidita Împărăție a Părintelui nostru Nil Dorobanțu 27.03.1977―27.03.2021 Pentru că suntem lui Dumnezeu bună mireasmă a lui Hristos între cei ce se mântuiesc şi între cei ce pier; unora, adică, mireasmă a morţii spre moarte, iar altora mireasmă a vieţii spre viaţă. Şi […]

  Citește mai departe
 • Troparul & Condacul Sf. Nil Dorobanțu... 232

    Tropar, gl. 1 Cel între prooroci nou descoperit, văzătorule de Dumnezeu, ierarhe, propovăduit-ai Cuvântul tuturor în prigoana comunistă. Și pe Hristos-euharistic L-ai mărturisit, pe fecioare le-ai apărat și pe păstorii năimiți i-ai mustrat. Primit-ai harul Celui Răstignit și Biruitor, cu Care te-ai unit prin a ta mucenicie, Părintele nostru Nil cel nebun pentru Hristos, […]

  Citește mai departe
 • Rugăciune către Sfântul Mare Mucenic Mina... 249

  Pe tine Dumnezeu te-a arătat pavăza celor nedreptățiți și sprijinitor tare întru credință, mult-pătimitorule Mina, podoaba Mucenicilor.     De bună-voie ai venit la pătimire, Sfinte, ca să-L mărturisești păgânilor pe Unul, adevăratul Dumnezeu, Care a zidit cerul și pământul; iar prin multele schingiuiri ale trupului tău te-ai unit cu Cel ce te-a încununat și […]

  Citește mai departe
 • Pr. Rafailo: Dacă te întreabă cineva de ce postești… 236

  ...

  Citește mai departe
 • Rugăciunea vătafului de tâlhari... 239

  din vremea lui Mavrichie împăratul, pe care o zicea cu multe și amare lacrimi când își da duhul     Nu cer ceva mai mult de la Tine, Iubitorule de oameni, ci numai câte se ruga, mărturisindu-Te, și cel mai înainte de mine tâlhar. Și precum cu tâlharul acela, așa și cu tâlharul de mine […]

  Citește mai departe
 • Sf. Ignatie Briancianinov — Să ne păzim de binele firii omeneşti căzute 223

  Mare nenorocire este să ne călăuzim după dreptatea firii căzute; aceasta este însoţită de lepădarea Evangheliei, lepădarea Răscumpărătorului, lepădarea mântuirii.       Ţi-a venit vreun gând bun? Opreşte-te. Să nu tinzi nicidecum spre împlinirea lui în mod pripit şi nechibzuit. Simţi în inimă vreo înclinaţie bună? Opreşte-te; să nu îndrăzneşti să te laşi atras […]

  Citește mai departe
 • Rugăciunea zilnică a Pr. Elpidie Vaianakis... 237

  ...

  Citește mai departe