• Noutati legislative in saptamana 21 – 25 mai 2012 275

  1. Decizie nr. 291/24.05.2012 privind infiintarea Comitetului interministerial pe probleme sociale, publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 355 din 24.05.2012. Intrare in vigoare: 24.05.20122. Procedura ANAF din 16.05.2012, de inregistrare fiscala, din oficiu sau la cererea altei autoritati care administreaza creante fiscale, a unui subiect de drept fiscal care nu si-a îndeplinit obligatia de inregistrare fiscala, potrivit legii, publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 350 din 23.05.2012. Intrare in vigoare: 23.05.2012 3. Ordin ANAF nr. 714/16.05.2012 pentru aprobarea Procedurii de inregistrare fiscala, din oficiu sau la cererea altei autoritati care administreaza creante fiscale, a unui subiect de drept fiscal care nu si-a indeplinit obligatia de inregistrare fiscala, potrivit legii, publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 350 din 23.05.2012. Intrare i

  Citește mai departe
 • Noutati legislative in saptamana 14 - 18 mai 2012... 275

  1. Hotarare nr. 15 / 04.05.2012 pentru modificarea si completarea anexei la Hotararea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din Romania nr. 2/2012 privind aprobarea Registrului public al auditorilor financiari din România, publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 338 din 18.05.2012.Intrare in vigoare: 18.05.2012 2. Norma din 11.05.2012 privind conditiile si modalitatile de comunicare electronica a unor informatii referitoare la contracte de asigurare, publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 336 din 18.05.2012.Intrare in vigoare: 18.05.20123. Ordin nr. 10 / 11.05.2012 pentru punerea in aplicare a Normelor privind conditiile si modalitatile de comunicare electronica a unor informatii referitoare la contracte de asigurare, publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 336 din 18.05.2012.Intrare in vigoare: 18.05.2012 Sursa: 

  Citește mai departe
 • Noutati legislative in saptamana 07 - 11 mai 2012... 361

  1. HG nr. 352/2012 pentru aprobarea Programului "Constructia de locuinte cu chirie, realizate prin atragerea capitalului privat" -MO nr. 301/07.05.2012. 2. Programul Guvernului privind Constructia de locuinte cu chirie, realizate prin atragerea capitalului privat - MO nr. 301/07.05.2012.3. Hotararea nr. 13/2012 a Comisiei de supraveghere a sistemului de pensii private privind aprobarea Normei nr. 10/2012 pentru modificarea si completarea Normei nr. 10/2010 privind obligatiile de raportare si transparenta in sistemul pensiilor administrate privat - MO nr. 303/08.05.2012.4. Norma nr. 10/2012 a Comisiei de supraveghere a sistemului de pensii private pentru modificarea si completarea Normei nr. 10/2010 privind obligatiile de raportare si transparenta in sistemul pensiilor administrate privat – MO nr. 303/08.05.2012.5. Hotararea nr. 14/2012 a Comisiei de supraveghere a sistemului de pensii private privind aprobarea

  Citește mai departe
 • Contabilitate la pret corect in Bucuresti... 286

  http://www.recolta.ro Contabilitate completa, inregistrare documente, balanta, certificare bilant, depunere declaratii on-line, semnatura electronica, consultanta, mijloace fixe, amortizari, etc Tarife Contabilitate:- firme fara activitate 150 lei- firme cu activitate redusa (<30 facturi/luna) 200 lei- firme cu activitate medie (<60 facturi/luna) 400 lei- firme cu activitate complexa (<200 facturi/luna) 700 lei- firme cu activitate foarte complexa > negociabil

  Citește mai departe
 • Noutati legislative in saptamana 30 aprilie - 04 mai 2012 281

  1. Legea nr. 108/1999 republicata(2) pentru infiintarea si organizarea Inspectiei Muncii - MO nr. 290/03.05.2012.2. Hotararea nr. 12/2012 a Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private privind aprobarea Normei nr. 9/2012 pentru modificarea si completarea Normei nr. 14/2007 privind reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene aplicabile entitatilor autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private - MO nr. 294/04.05.2012. 3. Norma nr. 9/2012 a Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private pentru modificarea si completarea Normei nr. 14/2007 privind reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene aplicabile entitatilor autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Privat

  Citește mai departe
 • Noutati legislative in saptamana 23.04-30.04.2012... 391

  Noutati legislative in saptamana 23.04-30.04.20121. OMFP nr.518/2012 pentru modificarea unor ordine ale ministrului finantelorpublice-MO 264/23.04.2012.2. OUG nr.13/2012 pentru modificarea si completarea Legii nr. 506/2004 privindprelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorulcomunicatiilor electronice-MO 277/26.04.2012.3. Regulamentul nr.12 al Guvernului romaniei de organizare si functionare aUniunii Nationale a Evaluatorilor Autorizati din Romania-Mo 279/26.04.2012.Proiecte aparute pe site-ul ANAF-Transparenta decizionala1. Proiect de Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscalăpentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de AdministrareFiscalănr.52/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulareprevãzute la Titlul III din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cumodificãrile şi completãrile ulterioare.2. Proiect de Ordin

  Citește mai departe
 • Saptamana legislativa... 297

  Saptamana legislativa 02.04.2012-06.04.2012 Decizia 23/2012 a Autoritatii nationale de supraveghere a prelucrarii datelor cu carcter personal privind stabilirea cazurilor in care nu este necesara notificarea prelucrarii unor date cu caracter personal-MO 216/02.04.2012. Hotararea 7/2012 a Camerei consultantilor fiscali pentru aprobarea Normelor privind instituirea masurilor de prevenire si combatere a spalarii banilor si a finantarii actelor de terorism prin intermediul activitatii de consultanta fiscala-MO 216/02.04.2012. Norma din 2012 a Camerei consultantilor fiscali pentru aprobarea Normelor privind instituirea masurilor de prevenire si combatere a spalarii banilor si a finantarii actelor de terorism prin intermediul activitatii de consultanta fiscala-MO 216/02.04.2012. Ordinul ANAF 649/2012 privind modificarea

  Citește mai departe
 • Noutati legislative in saptamana 26 martie-30 martie 2012 301

  1.HG 219/2012 privind modificarea art. 93 din Hotararea Guvernului nr.925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoarela atribuirea contractelor de achizitie publica din Ordonanta de urgenta aGuvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, acontractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune deservicii-MO nr.197/26.03.2012.2.Ordinul ANAF nr.418/2012 pentru aprobarea modelului si continutuluiformularului (311) "Declaratie privind taxa pe valoarea adaugata datorata decatre persoanele impozabile al caror cod de inregistrare in scopuri de taxa pevaloarea adaugata a fost anulat conform art. 153 alin. (9) lit. a)-e) din Codulfiscal"-MO nr.199/27.03.2012.3.HG nr.215/2012 privind aprobarea Strategiei nationale anticoruptie peperioada 2012-2015, a Inventarului masurilor preventive anticoruptie si aindicatorilor de evaluare, precum si a Planului nationa

  Citește mai departe
 • Noutati legislative in saptamana 19 martie-23 martie 2012 287

  1.Decretul 311/2012 al Presedintelui Romaniei pentru promulgarea Legiiprivind modificarea si completarea Legii nr. 108/1999 pentru infiintarea siorganizarea Inspectiei Muncii-MO 182/21.03.2012.2. Legea 51/2012 Parlamentul Romaniei privind modificarea sicompletarea Legii nr. 108/1999 pentru infiintarea si organizarea InspectieiMuncii-MO 182/21.03.2012.3. Hotararea nr.6/2012 a Camerei consultantilor fiscali pentru aprobareaRegulamentului de organizare si functionare al Camerei ConsultantilorFiscali-MO 189/22.03.2012.4. Regulamentul pe 2012 a Camerei consultantilor fiscali de organizare sifunctionare al Camerei Consultantilor Fiscali – MO 189/22.03.2012.Proiecte in dezbatare pe site-ul Ministerului de Finante si ANAF.1.Proiect Hotarare pentru aprobarea accizei specifice exprimată în echivalenteuro pe 1.000 de ţigarete - publicat în data de 22.03.2012 impreuna cu Nota defundamentare.2. Proiect Ordonanta de

  Citește mai departe
 • Noutati legislative in saptamana 12 martie-16 martie 2012 284

  1.Decizia nr.61/2012 Agentia pentru implementarea proiectelor si programelorpentru Intreprinderile mici si mijlocii privind aprobarea Procedurii deimplementare a Programului national multianual pe perioada 2005-2012 pentrudezvoltarea culturii antreprenoriale in randul femeilor manager din sectorulintreprinderilor mici si mijlocii-MO nr.166/14.03.2012.2. Decizia nr.62/2012 Agentia pentru implementarea proiectelor si programelorpentru Intreprinderile mici si mijlocii privind aprobarea Procedurii deimplementare a Programului pentru dezvoltarea abilitatilor antreprenorialein randul tinerilor si facilitarea accesului la finantare – START-MO nr.166/14.03.2012.3. Decizia nr.63/2012 Agentia pentru implementarea proiectelor si programelorpentru Intreprinderile mici si mijlocii privind aprobarea Procedurii deimplementare a Programului UNCTAD/EMPRETEC Romania pentru sprijinireadezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii- MO nr.166/14.0

  Citește mai departe