• ITM: examenul medical la angajare (info utile)... 57

  Potrivit prevederilor H.G. nr.355/2007 angajatorii, din orice domeniu de activitate, atat din sectorul public, cat si din cel privat, au urmatoarele obligatii privind sanatatea angajatilor: • sa detina evaluarea riscului asupra sanatatii lucratorilor, actualizata periodic atunci cand rezultatele supravegherii sanatatii o impun; • sa asigure fondurile si conditiile efectuarii tuturor serviciilor medicale profilactice necesare pentru

  Citește mai departe
 • ITM: concediul de odihna anual si alte concedii la care au dreptul angajatii 45

  Conform dispozitiilor art.144 si urmatoarele din Legea nr.53 / 2003 – Codul Muncii, dreptul la concediu de odihna anual platit este garantat tuturor salariatilor; acesta nu poate forma obiectul vreunei cesiuni, renuntari sau limitari. Durata minima a concediului de odihna anual este de 20 de zile lucratoare, durata efectiva a concediului de odihna anual fiind

  Citește mai departe
 • ITM: tatal poate beneficia de majorarea concediului paternal pentru fiecare copil nou-nascut 67

  ITM informeaza angajatorii si angajatii, ca in Monitorul Oficial nr. 845 din 29 august 2022 a fost publicata Ordonanta de Urgenta a Guvernului Romaniei nr.117 din august 2022 care modifica si completeaza Legea concediului paternal. Astfel, conform actului normativ, concediul paternal se acorda in scopul de a asigura participarea efectiva a tatalui la ingrijirea copilului

  Citește mai departe
 • Model cerere pentru recuperarea indemnizatiilor de concediu medical din bugetul FNUAS – (actualizat 2022, editabil) 59

  Amintim ca prin Ordinul nr.1166/217/2022, publicat in Monitorul Oficial nr.378 din 15 aprilie 2022, au fost aduse modificari si completari Normelor de aplicare a prevederilor OUG nr.158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, aprobate prin Ordinul nr.15/2018/1311/2017, printre care si modificarea anexei 10 la norme – medelul de cerere – tip pentru

  Citește mai departe
 • Dosarele de recuperare a concediilor medicale din FNUASS se vor depune online (din octombrie 2022) 73

  Incepand cu data de 01.10.2022, in conformitate cu art. 6 alin 3^1 din OUG 158/2005*, dosarele de recuperare concedii medicale din FNUASS, se depun online, prin intermediul platformei online, ca urmare a procesului de digitalizare si eficientizare a procesului de decontare a sumelor aferente concediilor medicale. In cadrul platformei online, persoanele juridice incarca, conform Procedurii

  Citește mai departe
 • Noi ocupatii introduse in COR!... 65

  In Monitorul Oficial nr.880 din 7 septembrie 2022 a fost publicat ordinul comun al Ministrului Muncii si Solidaritatii Sociale nr.1.348 din 25 august 2022 si al Presedintelui Insitutului National de Statistica nr.784 din 29 august 2022 privind modificarea si completarea Clasificarii ocupatiilor din Romania. Clasificarea ocupatiilor din Romania – nivel de ocupatie (sase caractere), aprobata

  Citește mai departe
 • Categorii de dispozitii ce trebuie sa se regaseasca in regulamentul intern 72

  Potrivit art.242 din Codul muncii, regulamentul intern cuprinde cel putin urmatoarele categorii de dispozitii: a) reguli privind protectia, igiena si securitatea in munca in cadrul unitatii; b) reguli privind respectarea principiului nediscriminarii si al inlaturarii oricarei forme de incalcare a demnitatii; c) drepturile si obligatiile angajatorului si ale salariatilor; d) procedura de solutionare pe cale

  Citește mai departe
 • Adeverinta salariat (model general 2022)... 77

  Antetul societatii Adeverinta Se adevereste prin prezenta ca d-ul/dna …………………….., cod numeric personal …………………, domiciliat/a in localitatea …………… str. ………………nr. ……, judet/sector ………………, posesor/oare al/a actului de identitate ………….. serie …….. nr. ………., eliberat de ………………. la data de …………, are calitatea de salariat la S.C. ……………….. S.R.L., in functia de ………………, pe durata nedeterminata

  Citește mai departe
 • (EDITABIL) Regulament intern: model si documente conexe – actualizat septembrie 2022 67

  Regulamentul intern este documentul prin care angajatorul stabileste regulile de desfasurare a activitatii in unitate, fiind denumit de unii autori si legea disciplinara dintr-o unitate. Intocmirea regulamentului intern este atributul exclusiv al angajatorului, sindicatul sau reprezentantii salariatilor fiind doar consultati. Regulamentul intern este singurul document prin care angajatorul poate stabili propriile reguli in unitate, cu

  Citește mai departe
 • ITM: situatii in care concedierea salariatului este interzisa 57

  Concedierea reprezinta incetarea contractului individual de munca la initiativa angajatorului si, conform art. 58 Legea nr.53/2003-Codul muncii, poate fi dispusa pentru motive care tin sau nu de persoana salariatului. Codul Muncii prevede la art.59 ca este interzisa concedierea salariatului pe baza unor criterii discriminatorii, precum sex, orientare sexuala, caracteristici genetice, varsta, rasa, culoare, precum si

  Citește mai departe