Achizitie: închiriere a două autovehicule (Lot 3: Rîbnița, Camenca, Lot 4: Grigoriopol, Dubăsari)

Asociația „Demos” anunță organizarea procedurii de atribuire a două contracte de servicii locațiune autovehicul, în cadrul Proiectului ”Inițiative comune ale organizațiilor societății civile de pe ambele maluri ale Nistrului în vederea integrării socio – profesionale  a tinerilor defavorizați din Republica Moldova” (SVIS Moldova).

Obiectul contractelor: Obiectul achiziţiei constă în închirierea a două autoturisme care vor fi folosite în cadrul deplasărilor echipelor multidisciplinare SVIS în comunitățile vizate de proiect. Perioada de închiriere: de la 25 aprilie 2017 până la 31 ianuarie 2019. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de locațiune: Procedura aplicată este cea de semnare a unui contract civil cu persoană fizică, posesor sau deținător al drepturilor pe un autovehicul. Vor fi semnate 2 contracte cu 2 persoane...