Reglementarea Serviciului Integrare Socio-Profesională

Joi, 6 aprilie 2017, a avut loc prima ședinţa tehnică de lucru dintre reprezentanții Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei şi ai partenerilor de implementare a proiectului “Inițiative comune ale organizațiilor societății civile de pe ambele maluri ale Nistrului în vederea integrării socio-profesionale a tinerilor defavorizați din Republica Moldova” (SVIS-Moldova): Asociația Obștească ”Demos” și „Amici dei Bambini, Moldova”.

 Subiectele principale ale ședinței s-au axat pe consultarea proiectului Regulamentului de funcționare și Standardele minime de calitate ale Serviciului Integrare Socio-Profesională, precum și pe stabilirea componenței Grupului mixt de lucru privind îmbunătățirea și definitivarea actelor normative necesare bunei funcționări a serviciului.

 În acest context, dna Galina Bujor, Şefa Secţiei politici în servicii sociale din cadrul Direcției politici de asistență social...