Tanka

 Pomii scuturaţi

năşteau ploile de flori

în zile de mai;

visul primăverilor

s-a stins încet în iarbă...