• Feed... 171

  Subscribe in a reader ...

  Citește mai departe
 • Contact... 206

  ...

  Citește mai departe
 • Flori din Muntii Carpati Romanesti - album foto de exceptie 210

  Dincolo de aerul proaspat si de verdele reconfortant al padurii, pe munte ai sansa sa vezi si acele flori care dau culoare si umplu de farmec fanetele, poienile sau pasunile alpine. Gingase si rezistente totodata, plantele salbatice cresc de la poalele si pana pe crestele muntilor, gasind conditii de viata prielnice atat in camp deschis, cat si la umbra copacilor. Daca unele specii prefera vecinatatea racoroasa a paraurilor, altele se simt in largul lor in terenuri mlastinoase sau in frunzarul putrezit al padurii. Mai "curajoase" si mai bine "dotate" cu sisteme de protectie (forme pitice sau taratoare, dimensi-uni reduse, epiderma groasa, cu tepi sau perisori fini, ce formeaza o adevarata pasla, rezerve de apa in tesutul frunzei etc.) sunt plantele care reusesc sa "colonizeze" stancile golase ale varfurilor de pana la 2.000 m altitudine. Ele trebuie sa faca fata conditiilor aride (vant, seceta, inghet) prezente aproape tot timpul anului.Forme, culori si arome:In general, toate

  Citește mai departe
 • Carpatii Romanesti... 208

  Carpaţii româneşti fac parte din sectorul estic al sistemului muntos alpin, bine individualizat prin direcţia generală a culmilor principale, prin altitudine, prin masivitate şi structură. Rezistenţa Platformei Ruse le-a impus Carpaţilor la formare o direcţie de la nord-nord-vest spre sud-sud-est, direcţie modificată apoi spre vest de horstul hercinic dobrogean.Altitudinea medie a Carpaţilor este de circa 1.000 m, înălţimile maxime depăşind rar 2500 m (în Bucegi, Munţii Făgăraşului, Parângului, Retezatului, Rodnei). În Carpaţii Occidentali, înălţimile culmilor coboară frecvent sub 800 m (în Munţii Codru-Moma, Pădurea Craiului, Banatului etc). Lăţimea sistemului muntos carpatin pe teritoriul României variază între 120 km (în Munţii Rodnei) şi 70 km (în Munţii Parângului).Carpaţii sunt caracterizaţi prin prezenţa unor numeroase depresiuni intramontane şi văi transversale, totale sau parţiale (Dunărea, Jiul, Oltul, Râul Bistriţa, Mureş, Crişul Repede, etc.) Ei au o vechime de

  Citește mai departe
 • Descoperire arheologica... 216

  S-a descoperit un monument preistoric circular de zece ori mai mare decât Stonehenge. Situl arheologic are o vechime de aproape 4000 de ani. Arheologii britanici au demarat excavări majore pentru dezgroparea misterelor ascunse ale unui monument preistoric circular ascuns sub pământ, de aproximativ zece ori mai mare decât Stonehenge. Denumită Marden Henge, structura preistorica veche de 4000 de ani, din Wiltshire, acoperă o suprafaţă totala de 10,5 hectare, echivalentul a zece terenuri de fotbail, fiind cea mai mare de pe teritoriul Regatului Unit. English Heritage derulează deja de doi ani activităţi de sondare şi topografiere în speranţa relevării secretelor din spatele monumentului ce i-a pus pe jar pe istorici secole de-a rândul.

  Citește mai departe
 • Muntii Carpati II... 213

  Carpaţii s-au format concomitent cu întregul sistem alpin, în vastul geosinclinal dintre Platforma Rusă (în est), orogenul caledono-hercinic (în vest) şi scutul african (în sud). Începând din cretacic, în formarea Carpaţilor au avut loc mai multe faze de mişcări de înălţare, aparţinând orogenezei alpine.Relieful a căpătat aspectul actual în timpul cuaternarului, dezvoltându-se pe un mozaic de roci (şisturi cristaline, roci vulcanice, roci magmatice şi roci sedimentare).Ca şi în Alpi, Apenini sau Munţii Scandinaviei, în Carpaţi se găsesc numeroase arii cu forme de relief carstic şi calcaros, forme de relief glaciare relicte, un relief structural şi petrografic variat.Cea mai mare diviziune o constituie Munţii Tatra.O mare parte din vestul şi nordul Carpaţilor Vestici Exteriori din Polonia, Ucraina şi Slovacia sunt tradiţional numiţi Beskids.Graniţa geologică dintre dintre Carpaţii Vestici şi cei Estici, parcurge aproximativ linia (de la sud la nord) dintre or

  Citește mai departe
 • Romanian Carpathians... 203

  Romanian Carpathians are part of the eastern sector of the Alpine mountain system, well individualized by the general direction of the main peaks, the altitude, the massive structure. Resistance to Russian Platform imposed at Carpathian training a northwest direction from north to south south easterly direction and then westward as Hercynic Dobrogea horst.Carpathian average altitude is about 1000 m, height rarely exceeding 2500 m (Bucegi, Fagaras, Parang, Retezatului, Rodna). The Western Carpathians, heights frequently descend the slopes below 800 m (Foreign Moma Mountains, Forest Mountains, Banat, etc.). Width system Carpathian Mountains in Romania varies between 120 km (in Rodna) and 70 km (in the Parang Mountains).Carpathians are characterized by the presence of numerous cross-mountainous valleys and total or partial (Danube, Jiu, Olt, Bistriţa River, Mureş River Quick, etc.). They have 204 million years old.According to geomorphological and geological differences, R

  Citește mai departe
 • Carpathian Mountains Part II... 198

  Carpathians were formed together with the entire Alpine system, the vast geosyncline of the Russian platform (the east), orogenetic caledono Hercynic (west) and African shield (the south). Since the Cretaceous, the formation of the Carpathians took place in several phases of uplifting movements, belonging orogenezei Alpine.Gained relief appearance during the Quaternary current, growing on a mosaic of rocks (crystalline schists, volcanic rocks, magmatic and sedimentary rocks).As in the Alps, Apennines and Scandinavian Mountains, the Carpathians, there are many areas with limestone and karst landforms, glacial relict landforms, structural and petrographic varied landscape.The largest division is the Tatra Mountains.Much of the Western Carpathians External western and northern Poland, Ukraine and Slovakia are traditionally appointed Beskids.Geological boundary between the Western and the Eastern Carpathians, browse around the line (from south to north) between the town

  Citește mai departe
 • Archaeological discovery.... 217

  It discovered a prehistoric circular monument of Stonehenge ten times higher than. The archaeological site is almost 4000 years old.British archaeologists have started unearthing hidden mysteries major excavation of a prehistoric circular monument hidden below ground, about ten times larger than Stonehenge.Marden called Heng, prehistoric structure of 4000 years old, in Wiltshire, covering a total area of 10.5 hectares, the equivalent of ten fields fotbail, the largest of the United Kingdom.English Heritage has already conducted two years of polling activities and topography in the hope of identifying secrets behind the monument as he put the jar on among historians for centuries.

  Citește mai departe
 • Muntii Carpati I... 216

  Munţii Carpaţi reprezintă un lanţ muntos, aparţinând marelui sistem muntos central al Europei. Carpaţii cuprinşi între Bazinul Vienei (care-l separă de lanţul alpin) şi culoarul Timokului (care îl separă de Stara Planina, în Peninsula Balcanică) formează un arc cu o lungime de 1500 km şi o lăţimea maximă de 130 km, desfăşurându-se pe 6° în latitudine şi aproximativ 10° în longitudine. Se întind pe teritoriul a şapte state: Austria, Cehia, Slovacia, Polonia, Ungaria, Ucraina, România şi Serbia.Carpaţii se înfăţişează ca fiind nişte munţi mijlocii sau scunzi, doar câteva sectoare depăşind 2000 de metri în altitudine.Cel mai înalt vârf al întregului lanţ Carpatic este Vârful Gerlachovský, 2655 m, în Slovacia - Munţii Tatra, iar în România este Vârful Moldoveanu, având 2544 m, situat în Munţii Făgăraş din Carpaţii Meridionali.Spre deosebire de Alpi, Carpaţii au mari depresiuni intramontane, iar culmile lor se prezintă sub forma unor suprafeţe întinse, acoperite cu pajişti.

  Citește mai departe