A fost modificata procedura de corectare a erorilor cuprinse in situatiile financiare depuse de persoanele juridice fara scop patrimonial

ANAF informeaza contribuabilii ca, in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 467/21.06.2017, a fost publicat Ordinul ministrului finantelor publice nr. 894 din 16 iunie 2017 privind completarea Ordinul ministrului finantelor publice nr. 450/2016 pentru aprobarea Procedurii de corectare a erorilor cuprinse in situatiile financiare anuale si raportarile contabile anuale depuse de operatorii economici si