Adeverinta asigurat pentru Casa de sanatate (EDITABILA)

Adeverinta asigurat pentru Casa de sanatate (model cadru) Denumirea angajatorului ……………………………… Cod fiscal (CUI/CNP angajator/persoana fizica) …………… Nr. de inregistrare la registrul comertului ……………… Nr. de inregistrare ……. din data de ………… ADEVERINTA Prin prezenta se certifica faptul ca domnul/doamna …………………………………………………, CNP/CIS*…………………………………, act de identitate ….. seria …. nr. …., eliberat de …… la data