Concediile medicale si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate la care au dreptul salariatii (info utile)

Persoanele incadrate in baza unui contract individual de munca au calitatea de asigurat, iar daca pe parcursul derularii contractului sufera de o afectiune sau o situatie care conduce la imposibilitatea de a presta activitate pentru o perioada de timp, beneficiaza de dreptul la concediu medical si la indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate in conditiile