Directiva (UE) 2023/970: Egalitatea de remunerare pentru aceeasi munca sau pentru o munca de aceeasi valoare intre barbati si femei prin transparenta salariala

Directiva(UE) 2023/970 a Parlamentului European si a Consiliului din 10 mai 2023 de consolidare a aplicarii principiului egalitatii de remunerare pentru aceeasi munca sau pentru o munca de aceeasi valoare intre barbati si femei prin transparenta salariala si mecanisme de asigurare a respectarii legii a fost publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L132/21