Dosarul personal al salariatului: continut dosar (info utile)

Potrivit art.7 alin.(2) din HG nr.905/2017, dosarul personal al salariatului trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele documente: – actele necesare angajarii; – contractul individual de munca; – actele aditionale si celelalte acte referitoare la modificarea, suspendarea si incetarea contractelor individuale de munca; – acte de studii/certificate de calificare; – orice alte documente care certifica legalitatea