Formular 200: CAS,CASS si impozitul 16% sunt cheltuieli nedeductibile la calculul impozitului pe venit? (raspuns oficial ANAF)

Formular 200- Declaratia privind veniturile realizate din Romania sau din strainatate, dupa caz, pentru fiecare categorie si sursa de venit, pentru anul precedent. Formularul 200 se depune de catre persoanele fizice care au realizat venituri din activitati independente, venituri din cedarea folosintei bunurilor (fara arendare),venituri din activitati agricole, din silvicultura si piscicultura, castiguri rezultate din