Ghid ANAF privind aplicarea impozitului specific unor activitati (17.05.2017)

Prezentul ghid se adreseaza persoanelor juridice romane care, prin derogare de la prevederile Titlului II – Impozitul pe profit – din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile și completarile ulterioare, au obligatia de plata a impozitului specific, reglementat potrivit legislatiei in domeniu. Sunt obligate la plata impozitului specific unor activitati, persoanele juridice romane