Ghid fiscal al persoanelor fizice care realizeaza venituri din cedarea folosintei bunurilor (actualizat în 15.05.2017)

CUPRINS 1 Definirea veniturilor din cedarea folosintei bunurilor 2 Inregistrarea contractului intre parti 3 Depunerea declaratiei privind venitul estimat/norma de veni 4 Decizia de impunere pentru plati anticipate cu titlu de impozit 5 Stabilirea venitului brut anual din cedarea folosintei bunurilor 6 Stabilirea venitului net anual din cedarea folosintei bunurilor 7 Emiterea deciziei de impunere