HG nr. 284/ 2017: modificari si completari aduse Codului fiscal

ANAF aduce la cunostinta contribuabililor faptul ca, in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 319/ 04.05.2017 a fost publicata HG nr. 284/ 2017 privind modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.227/ 2015 privind Codul fiscal, aprobate prin HG nr.1/ 2016. Prevederile actului normative mentionat se aplica de la data aparitiei in Monitorul Oficial.