ITM: Concediul medical pe parcursul derularii raportului de munca

Pe parcursul derularii raportului de munca, concediul medical poate interveni peste diverse situatii aparte in care se afla salariatul – perioada de proba, de preaviz, concediu de odihna, concediu fara plata. Potrivit prevederilor Codului muncii, incapacitatea temporara de munca este unul dintre cazurile de suspendare de drept a contractului individual de munca, dar care nu

Articole recente