ITM: contractul colectiv de munca-aspecte importante

Negocierea colectiva care are loc intre angajator/organizatia patronala, pe de o parte, si sindicat/organizatia sindicala sau reprezentantii alesi ai angajatilor/lucratorilor, de cealalta parte, urmareste reglementarea relatiilor de munca sau de serviciu dintre parti, stabilirea conditiilor de munca, precum si orice alte acorduri in probleme de interes comun. In conformitate cu dispozitiile art.97 alin.(1) din Legea