Legea nr.105/2017: modificarea si completarea legii nr.52/2011 (activitati zilieri)

Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 947 din 22 decembrie 2015, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza: 1. La articolul 4, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins: „(4) Niciun zilier nu poate presta activitati