Majorarea salariului de baza lunar brut cu 200 lei (suma scutita de impozit si contributii sociale), conform OUG nr.67/2022. Majorarea salariului se inregistreaza sau nu in Revisal?

Potrivit OUG nr.67/2022 privind unele masuri fiscale, precum si pentru modificarea si completarea art. 59 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, publicata in Monitorul Oficial nr.494 din 18 mai 2022, prin derogare de la prevederile art. 78, art. 139 alin. (1), art. 140, art. 157 alin. (1) si ale art. 220^4 alin.