Model cerere concediu de odihna

Potrivit prevederilor art.144 din Codul muncii republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, dreptul la concediul de odihna anual platit este garantat tuturor salariatilor si nu poate forma obiectul vreunei cesiuni, renuntari sau limitari. Efectuarea concediului de odihna se realizeaza in baza unei programari colective sau individuale stabilite de angajator cu consultarea sindicatului sau, dupa caz,