Obligatii de plata cu termen 25 iunie 2017

Plata obligatiilor fiscale cu termen de declarare si de plata 25 iunie 2017 asa cum sunt evidentiate in declaratiile fiscale depuse de contribuabili. *Plata impozitului retinut la sursa in luna precedenta. Se adreseaza platitorilor urmatoarelor venituri: din drepturi de proprietate intelectuala; din premii si jocuri de noroc; obtinute de nerezidenti; din alte surse. Reglementare :