Plata defalcata a TVA: principalele elemente ale mecanismului

In Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 706 din 31 august 2017 s-a publicat Ordonanta Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcata a TVA. *Regulament intern: model si documente conexe *145 de modele si formulare necesare la incheierea, executarea, modificarea, suspendarea si incetarea contractului individual de munca Ordonanta prevede aplicarea optionala a mecanismului platii defalcate