Psihosomatica - legătura dintre psihic şi corp

Psihosomaticaeste ştiinţa aflată la graniţa dintre medicină, psihologie, sociologie şi antropologie, care se ocupă de studiul şi tratamentul bolilor cu dublă componentă: psihologică şi somatică.  Grigore Buşoi consideră psihosomatica ca fiind o concepţie medicală integratoare, ce permite abordarea unor afecţiuni somatice induse psihic.
 Abordarea psihosomatică pune în prim plan unitatea somato-psihică sau psiho-somatică a fiinţei umane - unul din principiile fundamentale ale medicinei, psihologiei în general şi psihologiei medicale în special.
Aceasta este o orientare  nouă, însă o idee şi  o practică foarte veche: Hipocrate, Galenus, Tissot, Cabanis, Pinel, Esquirol  evidenţiau influenţele “moralului” asupr...