Rolul familiei de origine în dezvoltarea individului

Familia face parte din categoria relaţiilor primare sau fundamentale, fiind o instituţie universal umană. Aşadar, aceasta constituie o instituţie regăsită în orice societate de oriunde şi din orice timp, ceea ce nu este valabil pentru alte tipuri de instituţii: religioase, economice, politice, educaţionale, medicale. Nu există societate fără relaţii familiale, fapt pentru care familia este numită ,,nucleul societăţii”. Rolul familiei este foarte important în dezvoltarea copilului, din următoarele puncte de vedere: fizic, intelectual, moral şi estetic.
            În familie se realizează socializarea primară, părinţii fiind primele persoane cu care copilul interacţionează. Este indubitabil faptul că figurile parentale şi relaţia acestora cu copilul au o influenţă semnificativă asupra dezv...