Regulament intern: este obligatorie consultarea sindicatului sau a reprezentantilor salariatilor la intocmirea RI?

Potrivit prevederilor art.241 din Codul muncii republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, regulamentul intern se intocmeste de catre angajator, cu consultarea sindicatului sau a reprezentantilor salariatilor, dupa caz.  Iar art.223 lit.b) din Codul muncii dispune ca reprezentantii salariatilor au printre atributiile principale sa participe la elaborarea regulamentului intern. Participarea reprezentantilor salariatilor la elaborarea regulamentului intern