Stabilirea rezidentei in Romania a persoanelor fizice: ghid anaf iunie 2017

Persoana fizica sosita in Romania care are o sedere in statul roman o perioada sau mai multe perioade care depasesc in total 183 de zile, pe parcursul oricarui interval de 12 luni consecutive, care se incheie in anul calendaristic vizat, are obligatia completarii formularului “Chestionar pentru stabilirea rezidentei fiscale a persoanei fizice la sosirea in