Venituri neimpozabile in limita unui plafon lunar de cel mult 33% din salariul de baza corespunzator locului de munca ocupat – din 2023

Reamintim ca prin OG nr.16/2022, art. I pct.39, a fost completat art.76 din Codul fiscal cu doua noi alineate, alin.(4^1) si (4^2), care se aplica incepand cu veniturile aferente lunii ianuarie 2023, cu urmatorul cuprins: Elena Savciuc a mai scris si: * Salarizarea in sectorul privat – ghid practic si modele documente editabile * (EDITABIL)