Cărțile Hațegului: Alexandru Valeriu Terlea - ISTORIA BISERICII CREȘTINE BAPTISTE DIN HAȚEG - 1924 -1944, Cluj-Napoca, Editura Risoprint, 2023