Serviciul consiliere și orientare profesională: rezultate obținute