• Muntii Carpati I... 321

  Munţii Carpaţi reprezintă un lanţ muntos, aparţinând marelui sistem muntos central al Europei. Carpaţii cuprinşi între Bazinul Vienei (care-l separă de lanţul alpin) şi culoarul Timokului (care îl separă de Stara Planina, în Peninsula Balcanică) formează un arc cu o lungime de 1500 km şi o lăţimea maximă de 130 km, desfăşurându-se pe 6° în latitudine şi aproximativ 10° în longitudine. Se întind pe teritoriul a şapte state: Austria, Cehia, Slovacia, Polonia, Ungaria, Ucraina, România şi Serbia.Carpaţii se înfăţişează ca fiind nişte munţi mijlocii sau scunzi, doar câteva sectoare depăşind 2000 de metri în altitudine.Cel mai înalt vârf al întregului lanţ Carpatic este Vârful Gerlachovský, 2655 m, în Slovacia - Munţii Tatra, iar în România este Vârful Moldoveanu, având 2544 m, situat în Munţii Făgăraş din Carpaţii Meridionali.Spre deosebire de Alpi, Carpaţii au mari depresiuni intramontane, iar culmile lor se prezintă sub forma unor suprafeţe întinse, acoperite cu pajişti.

  Citește mai departe
 • Chamois, Carpathian coat of arms... 303

  Steep ridges chamois protects wolves, but not by poachers.I was Guţanu in Bucegi, in a place where the path to the slope creep among spruce stands, mountain pine and grassland, and so well camouflaged that no hunting, no hunting is not indifferent to me. Pack of wolves seemed close enough to manage the herd of black goats and I was wondering if and how can I prevent a massacre. For I must admit, though goat hunting by wolves is part of more settled order of nature, I found it difficult to remain completely neutral: chamois is one of my favorites since 1984 and have been involved with the monitoring, restocking and research devoted to this species. But the goats I have saved the dilemma: immediately jumped on a policy difficult to access, where watched with interest his efforts to climb walls wolves. The talented climber of the wolves managed to achieve the policy, but in that moment, several elegant leaps, goats climbed on a porch and more difficult to reach, just above it. Instead

  Citește mai departe
 • Carpathian Mountains, Part I... 310

  Carpathian Mountains are a mountain range belonging to the great central mountain system of Europe. Carpathian Basin caught between Vienna (which separates the Alpine chain) and lane Timok (which separates it from the Stara Planina Balkan Peninsula) forming an arc with a length of 1500 km and a maximum width of 130 km, taking place on 6 ° in latitude and longitude about 10 °. Covers the territory of seven countries: Austria, Czech Republic, Slovakia, Poland, Hungary, Ukraine, Romania and Serbia.Carpathian mountains appears to be some medium or short, only a few areas exceeding 2000 m in altitude.The highest peak of Carpathian chain is Gerlach Peak, 2655 m, the Tatra Mountains in Slovakia and in Romania is Moldoveanu Peak, with 2544 m, situated in the Fagaras Mountains of Southern Carpathians.Unlike the Alps, the Carpathians have large mountainous and peaks in the form of large areas covered with grassland. Carpathians lies the biggest volcanic chain in Europe. Crystalline a

  Citește mai departe
 • Capra Neagra, Blazonul Carpatilor... 307

  Crestele abrupte apără caprele-negre de lupi, dar nu şi de braconieri.Eram pe Guţanu, în Bucegi, într-un loc unde poteca se strecoară la baza abruptului printre molidişuri, jnepenişuri şi pajişti, şi atât de bine camuflat, încât nici vânătorii, nici vânatul nu se sinchiseau de mine. Părea că haita de lupi a reuşit să se apropie sufi cient de cioporul de capre-negre şi mă întrebam dacă şi cum aş putea preveni un masacru. Căci trebuie să recunosc, deşi vânătoarea caprelor de către lupi face parte din ordinea de mult statornicită a naturii, îmi era greu să rămân cu totul neutru: capra-neagră este una dintre favoritele mele şi începând din 1984 am fost implicat în acţiuni de monitorizare, repopulare şi cercetare dedicate acestei specii. Dar caprele m-au scutit de dilemă: au urcat imediat pe o poliţă greu accesibilă, de unde priveau cu interes strădania lupilor de a escalada pereţii. Cel mai talentat alpinist dintre lupi a reuşit să atingă poliţa, dar, în aceeaşi clipă, din câte

  Citește mai departe
 • Winnie The Pooh... 246

  In ultima vreme am capatat noi pitpalaci. Cum vine ziua lui A cel mic, care sta foarte comod in brate la bunela lui de la tara m-am hotarat ca prea mult timp am facut niste torturi groaznic de urate, asa ca am invatat sa fac pasta de zahar, care arata super pe orice tort. Dupa care m-am apucat sa invat sa fac Winnie Ursuletul din pasta de zahar ca sa-l pun pe tort, pentru ca este personajul

  Citește mai departe
 • Liberty Parade 2010... 253

  Au mai ramas mai putin de trei zile pana la marele eveniment al verii!Liberty Parade sosetse3 anul acesta pe litoral la fel de fresh, energic si electrizant ca si in anii precedenti, pregatiti sa ofere momente senzationale, pline de muzica buna si de calitate!Mega-evenimentul ii va avea ca special guest pe cei de la Above and Beyond, iar ca MC, Vali Barbulescu va fii prezent si pregatit sa ofere o seara incendiara alaturi de ceilalti invitati care vor arunca in aer scena dintre plaja Venus si Saturn. Ppls, go go go! Free your mind at LP2010 !

  Citește mai departe
 • Flowers... 298

  GO TO TOP^...

  Citește mai departe
 • Drivers in Bacau, in general strike... 304

  Drivers of public transport to Bacau company controlled by former mayor Dumitru Sechelariu mother, the general went on strike this morning due to a decrease wages and working hours change.One NorthEast Public Transport Employees argue that wages have been reduced without reason. By solving the problem, people say that they will not return to work. In these circumstances, representatives Bacău Hall ordered public transport company working to resolve the conflict quickly."We can not intervene because it is a private matter. I took note of this issue and I ordered the management company to remedy the situation, because this is a public company", Ionut told us Tomescu spokesman institution.The official said about three years, the company controlled by former first family has Dumitru Sechelariu competition in Bacau, Hall and attempts to organize a new tender for the awarding of city routes were blocked by prefecture. Also, Public Transport Company SA Bacau asked to subsidize

  Citește mai departe
 • Flori... 296

  GO TO TOP^...

  Citește mai departe
 • Romania defeated by water. To how much time?... 295

  Authorities promise that will allow residents of Ceatalchioi building materials, to raise other homes. But only if the water is withdrawn from the village. That means in about three months after the findings of specialists. Too close for winter to start work in May. Until next year, in spring, if they could do something. Accommodate the victims in Tulcea fear of the authorities nor the second version: modular houses, constructed of wood, not too much help. First to repair broken dam the Danube, so as not to wake again take the waters. For nearly 100 people in total flooded area left the situation is even worse. There have packed on a piece of intact dam water or sleep on chairs, the ship Mircesti. Not a day passes without care physicians to be called to many elders, all heart. Virtually dozens of people living on a boat and get only canned food, bread and biscuits. Are older people who do not have anyone in the world. I like it enough to have appeared Ceatalchioi profiteers. Those who

  Citește mai departe