ANGOASA

 
ah, molima asta

angoasă fără gust

aș ademeni-o să intre

în spațiul îngust

într-o închisoare

dintr-un ev primitiv

departe de lume

unde să-și consume

arsenalul robust

uroboros vetust

atavic, hipnotic

înghițindu-și coada

solz cu solz, metodic

arcuindu-și coama

în cercul extatic