BU-HU-HU ȘI CUCU-VAI

Gaița și cu ghionoaia
O țin una: mațul-gaia!
Păsările fac de strajă.
Cine doarme și visează?Echipate cucu-vai!
Cucuvele polițai.
Felinarele pereche
Stau acum în pom de veghe.
Ele știu că în morișcă
Suflă vântul. Tot ce mişcă
În capcana lor se prinde.
Reflectorul se aprinde
Să vadă la depărtare
Cine ţopăie şi sare,
Cine stă ori se târăşte,
Cine încotro porneşte!
Bufniţele cu lentile
Iscodesc pe orişicine
Îndrăzneşte să se-abată
Prin pădurea fermecată.
Bu-hu-hu! li s-a dus