PLASTIC

 

talente etalate

expunere bizară

într-un limbaj simbolic

înnobilat semantic

o plastică expresie

în ramele de plastic...

formă de viață rară

a operei de artă

în mediul ei fantastic

poemul gospodinei

mânate de mânie

întins ca un elastic

închis într-o chilie

cochilie de plastic

o veșnică angoasă

în ambalajul casnic...

© Mihaela Chi