Posibilă soluție la deșeurile de plastic...

Deșeuri de plastic Deșeurile de mase plastice sunt una dintre marile probleme cu care se confruntă umanitatea în zilele noastre, deșeuri ce le regăsim pretutindeni pe unde mergem. și dacă nu sunt lăsate de noi, sunt purtate de curenții de aer sau ape... ca urmare, mare mi-a fost bucuria când am auzit prima dată că s-a descoperit o ciupercă care ar distruge/consuma mase plastice fabricate din derivate din produse petrochimice. 
Bucurie care mi-a trecut la fel de repede pe cât a și venit, deoarece a dat naștere altor idei; dar să le luăm pe rând:
Ar rezolva această ciupercă sau una similară problema omenirii? Sau doar ar crea altele? Să presupunem că într-adevăr reușește să consu...