Valoarea nominală a unui tichet de masă nu poate depăși cuantumul de 15,09 lei

Pe aceasta cale va informam ca, în Monitorul Oficial, Partea I nr. 316 din 03 mai 2017, a fost publicat Ordinul Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale nr. 625/03.05.2017 pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul I al anului 2017 , drept pentru care va supunem atentiei si textul integral.
Având în vedere prevederile: – Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, cu modificările şi completările ulterioare; – Legii nr. 218/2016 pentru modificarea art. 3 alin. (1) din Legea nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă; – Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2005 privind unele măsuri de natură fiscală şi financiară pentru punerea în aplicare a Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei naţionale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2006, cu completările ulterioare; – art. 31 din Normele de aplicare a Legii ...