cântec învelit în înger

k para-n foc era lumina o plăsmuire glăsuindnu este aici! aici e locul culcușul d hotel străin veniți vedeți că gol e patul d moartea-n care El a stat o fracțiune d secundă – ba s-ar puteachiar mai puțin

nu este aici! aici e locul săpat d altul pentru el cu coasa dălților d piatră și legea neschimbată-n veci că datorați clipita viețiiși morții-i datorați tribut culcușul vostru d lumină și casa voastră cea de lut ce nu pare a fi grădină nici bulgăre contrafăcut

îl cheamă iosif p străpânul acestei grote-mbălsămate și când îi va veni momentul să fie așezat p spate va porunci zâmbind spre ceilalțibăr...