Căderea Imperiului Roman de Apus. Creştinismul până la Constantin cel Mare

                                                                                                Moto: Nu legea este rea, ci aplicarea ei.
            În general istoria creştinismului şi a Imperiului Roman sunt privite diferit, fără avea vreo legătură între ele. Doar prin persecuţiile create de diverşii împăraţi. Iar aceste persecuţii sunt cauzate, conform versiunilor existente, de păgânismul roman, de imoralitatea împăraţilor ce nu puteau să accepte mesajul creştin.
            Şi totuşi…
            Cetăţenii romani, până la cel mai înalt nivel, sunt profund religioşi. Multitudinea de zeităţi, vechi greceşti, preluate de romani...

Articole recente