Căderea Imperiului Roman de Apus. De la Republică la Dominat. Cum să strici un lucru care funcţionează.

                                                                                              Moto: Nu legea este rea, ci aplicarea ei.
            Viziunea politică şi socială a lui Octavianus se bazează pe secole de dezvoltare politică, socială, economică şi militară a unei societăţi ce sintetizează magistral toate cunoştinţele din acele timpuri. Genialitatea lui Octavianus constă explicit în capacitatea acestuia de a asimila toate aceste cunoştinţe, a le armoniza şi, ulterior, a le pune în practică.
            Puterea supremă a lui şi a urmaşilor lui se traduce într-un echilibru aproape perfect între principe şi societate.
            Se cre...