Între civilizaţie şi barbarie

Orice carte vei deschide, orice cugetare vei citi, orice prezentare vei vedea şi auzi, toate au aceeaşi idee prezentată: Civilizaţia modernă europeană îşi are originea, directă şi indisolubilă, din civilizaţia antică romană.
            Orice informaţie se propagă, orice lege se aplică, orice tratat se semnează, toate sunt consolidate pe tradiţie, continuitate, înnoire şi adaptare a vechii Europe la noua Europă.
            Orice istoric vei întreba, orice filosof vei asculta şi orice copil vei învăţa, din totdeauna Europa, în parte sau în unitate, a luptat cu înverşunare pentru apărarea civilizaţiei sale împotriva barbarilor păgâni de la est.
            Civilizaţia romană a pierit sub sabia păgânilor migratori, veniţi ...